galeria

Reklamy prasowe

Szkice Johna Tobiasa

Szkice produkcyjne

Zakulisowe zdjęcia

Drukowane reklamy

Reklamy i plakaty

Kulisy powstawania reklamy TV

Sesje nagraniowe aktorów

Rysunki konceptowe

Materiały promocyjne

Zdjęcia z planu nagraniowego

Szkice koncepcyjne Johna Tobiasa

Materiały z produkcji

Design postaci

Grafiki koncepcyjne